محصول تحقیق تاريخچه مس

تحقیق تاريخچه مس

تحقیق-تاريخچه-مس تاريخچه فلز مس : اينكه مس نخستين بار در كجا توليد شده است ، هنوز مشخص نيست . روميهاي قديم معتقد بودند كه مس از Cyprus ، كه نام مس نيز از همين نام مشتق شده ، بدست آمده است . بسياري از انسانهاي اوليه از مس استفاده ميكردند . كلدانيها ، حتي 4500 سال قبلدانلود فایل