فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-قروهنقشه ی DEM شهرستان قروه. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.دانلود فایل