فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دیواندره

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دیواندره

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-دیواندرهنقشه ی DEM شهرستان دیواندره. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.دانلود فایل