فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیجار

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیجار

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-بیجارنقشه ی DEM شهرستان بیجار. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.دانلود فایل